You are currently viewing ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE IN CAZUL AMENZILOR RUTIERE!

ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE IN CAZUL AMENZILOR RUTIERE!

Regimul juridic al contraventiilor este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Amenda este una dintre principalele sanctiuni contraventionale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.

Dintre sanctiunile ce pot fi aplicate pe drumurile publice din Romania de catre agentii constatatori, amenda contraventionala este cea mai intalnita.

Motivele primirii unei sanctiuni sunt multiple, de la neadaptarea vitezei regulamentare, consumul de bauturi alcoolice, vorbitul la telefonul mobil in timpul sofatului, nepurtarea centurii de siguranta, neacordarea de prioritate, acestea fiind doar cateva exemple des intalnite.

Agentul constatator va intocmi un proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, potrivit O.G. nr. 2/2001.Potrivit art.16 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, procesul verbal de constatare a contraventiei, va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele date:

• data si locul unde este incheiat procesul verbal de constatare a contraventiei;

• numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator care intocmeste procesul verbal de contraventie;

• numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savirsita, precum și aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

• indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;

• indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;

• posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ;

• termenul de exercitare a caii de atac și instanta la care se depune plangerea.

In cazul in care, in continutul procesului verbal de constatare a contraventiei lipsesc una sau mai multe dintre aceste mentiuni, procesul verbal este susceptibil de anulare, de catre instantele judecatoresti.

In momentul incheierii procesului verbal de contraventie agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare.

Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului verbal.


In cazul in care ati primit o amenda contraventionala si va considerati nedreptatit, aveti posibilitatea sa contestati procesul verbal în cel mult 15 zile de la comunicarea acestuia.

Pe parcursul procesului, sanctiunile consemnate in procesul verbal contestat vor fi suspenate pana la finalizarea acestuia. Termenul curge de la data la care ati semnat pentru primire procesul verbal de contraventie sau data la care acesta a ajuns, prin intermediul Postei Romane, la domiciliul dvs.

Contestarea procesului-verbal se face prin redactarea unui act de investire a instantei, respectiv plangere contraventionala, ce se depune pe rolul judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.


Dosarul plangerii contraventionale va fi intocmit in 2 exemplare si va contine:

• plangerea impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei;• copie lizibila de pe actul de identitate;

• procesul-verbal de contraventie;• taxa de timbru in valoare de 20 de lei, conform O.U.G. nr. 80/2013;

• alte inscrisuri pe care le considerati utile si concludente cauzei.Hotararea judecătoreasca prin care instanta solutioneaza plangerea contraventionala inregistrata de catre dumneavoastra, poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicara acesteia. Recursul suspenda executarea hotararii.


Concluzionand, in cazul in care va considerati nedreptatiti de sanctiunea aplicata, analizati cu atentie procesul verbal de constatare a contraventiei si nu ezitati sa il contestati atunci cand aveti elemente care va pot garanta succesul.

Ne puteți contacta la :

Tel: 0726846508

e-mail : contact@avocat-cee.ro

website : https://avocat-cee.ro

Lasă un răspuns