You are currently viewing Șomajul tehnic în Starea de Urgență – soluții pentru reducerea costurilor

Șomajul tehnic în Starea de Urgență – soluții pentru reducerea costurilor

Șomajul tehnic nu este unica soluție în măsură să permită o reducere a costurilor salariale pentru angajator în contextul stării de urgență. Dacă există înțelegere cu salariatul, se poate încheia un act adițional la contract prin care se pot lua măsuri precum:

  • reducerea duratei de muncă cu reducerea corespunzătoare a salariului
  • intrarea salariatului în concediu fără plată (suspendarea contractului la inițiativa salariatului).

Totodată, dacă există motive/sunt îndeplinite condițiile salariatul poate:

  • intra în concediu medical
  • își poate lua zile libere pentru supravegherea copiilor pe durata întreruperii activității de învățământ
  • își poate lua concediu de odihnă

Ce înseamnă șomajul tehnic și cum se aplică

Noțiunea de „șomaj tehnic” reprezintă în realitate situația de suspendare a contractului individual de muncă la în mod unilateral de către angajator, în condițiile art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii, „în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.”

Potrivit art. 53 alin. 1 din Codul muncii, „pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.”

Prin urmare, pentru a trimite salariații în șomaj tehnic, trebuie adoptată o Decizie de administrator prin care, invocându-se prevederile art. 53 alin. 1 din Codul muncii, declararea stării de urgență în România prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 și reducerea efectivă a activității, se decide suspendarea contractelor individuale de muncă (identificate cu număr de înregistrare în registrul de evidență), pe durata stării de urgență, cu dreptul salariatului de a încasa o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile legii.

Baza de calcul a indemnizației este exclusiv salariul de bază, fără sporuri sau alte forme de remunerare.

Decizia trebuie adusă la cunoștința salariaților afectați, în scris, iar suspendarea contractelor de muncă se înregistrează în REVISAL, în condițiile legii. Pentru aplicarea șomajului tehnic nu este nevoie de un act adițional la contractul de muncă, decizia fiind una unilaterală a angajatorului.

Lasă un răspuns