You are currently viewing Modificări aduse legii 31/1990 – LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Modificări aduse legii 31/1990 – LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

În dată de 02.07.2020 s-a publicat în Monitorul Oficial, Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, prin care se aduc următoarele modificări:

  ▶ s-a abrogat art. 14 (1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. (2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea că asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. (3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită. (4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de prezența lege pentru societăţile cu răspundere limitată.

Astfel, odată cu abrogarea art. 14 din Legea 31/1990, s-a eliminat interdicția atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, de a avea calitatea de asociat unic într-o singură societate. Pe cale de consecință, odată cu înființarea/ înmatricularea/ înregistrarea la Registrul Comerțului, nu mai este necesară declarația pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiției calității de asociat unic într-o societate cu răspundere limitată.

 ▶  s-a abrogat art. 17 alin (4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa să utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Odată cu abrogarea art. 17 alin (4) din Legea 31/1990, la un sediu pot funcționa mai multe societăți indiferent numerele camerelor/încăperilor acelui imobil.

 ▶ s-a introdus un nou alineatart. 17 alineatul (6)”Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuințe, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz administartorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.”

Astfel, odată cu completările aduse art. 17, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuința, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu mai este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declara pe proprie răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Ne puteti contacta pe:
Telefon : 0726.846.508
e-mail : contact@avocat-cee.ro

Lasă un răspuns