DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice ce se nasc, se modifică sau se sting, în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau colective de muncă precum şi raporturile juridice conexe acestora.

  • Consultanță juridică și asistență în ceea ce privește conținutul, executarea, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;
  • Mediere și negocierea conflictelor de muncă;
  • Activități de conciliere între angajați și angajator;
  • Contestatarea deciziilor comisiilor de disciplină;
  • Contestarea deciziilor de concediere;
  • Pacte de confidențialitate și clauze;
  • Neplata salariilor;
  • Concedii neplătite;
  • Discriminare de gen, statut social, rasă etc.;
  • Aplicarea unor sancțiuni nejustificate.