CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Cabinetul asigură reprezentare şi asistare în instanţă în cadrul litigiilor de contencios administrativ, atât în faţa instanţelor de fond, cât şi în căile de atac.
În acest sens, societatea noastră asigură:

  • consultanţă de specialitate privind contractele administrative;
  • acordarea de consultanţă privind legislaţia vamală, taxe şi impozite, TVA, accize, impozitul pe profit şi pe venit;
  • asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigiile având ca obiect revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative sau administrativ-fiscale;
  • asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigiile având ca obiect restituirea taxei de poluare/timbrului de mediu.