ACHIZIŢII PUBLICE

Cabinetul de avocatura Ciupitu Eliza-Ekaterina asigură:

  • Consultanta in vederea participarii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice;
  • Formularea de notificari prealabile; 
  • Contestatii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si pe cale judiciara;
  • Formularea cererilor de suspendare a procedurii de atribuire, precum si a plangerilor impotriva deciziilor Consiliului.