You are currently viewing LEGEA DARII IN PLATA A FOST MODIFICATA.

LEGEA DARII IN PLATA A FOST MODIFICATA.

CARE SUNT NOUTATILE ADUSE IN FAVOAREA CONSUMATORULUI?

Notificarea privind darea in plata poate fi transmisa de catre consumator doar prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc.

Conform Legii nr. 52/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, promulgata de Presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 in data de 13 mai 2020, art.5 alin.3 arata ca : „Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile libere si nici mai lung de 90 de zile, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de un creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate in notificare echivaleaza cu renuntarea la notificarea de dare in plata si partile vor fi repuse de drept in situatia anterioara.”

Conform legii, in vederea stingerii creantei rezultata dintr-un contract de credit si a accesorilor sale, trebuie indeplinite, in mod cumulativ, conditiile prevazute de art. 4 din Lege:

  • debitorul sa aiba calitate de consumator, in intelesul legislatiei protectiei consumatorillor si sa aiba o obligatie contractuala fata de  fata de o institutie de credit ori institute financiara nebancara sau cesionar;
  • valoarea sumei imprumutate, la momentul acordarii, sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 250.000 euro;
  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil avand destinatia de locuinta;
  • consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea masurii;

si

Urmare a modificarii Legii 77/2016, o conditie suplimentare asteptata cu interes in principal de consumatori este cu referire la impreviziune :

  • sa fie indeplinita conditia privind impreviziunea (art.4 lit.e).

Legea nr. 77/2016, privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, a definit impreviziunea dupa cum urmeaza, prin completarea art.4 alin 1 cu alin.11:

,,Reprezinta impreviziune:

a) pe durata executarii contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil in vederea cumpararii monedei creditului, inregistreaza la data transmiterii notificarii de dare in plata o createre de peste 52,6% fata de data incheierii contractului de credit. In vederea calcularii procentului de 52,6% se va avea in vedere cursul publicat de Banca Naționala a Romaniei la data transmiterii notificarii de plata si cursul de schimb publicat de Banca Natională a Romaniei la data incheierii contractului de credit;

b) pe durata executarii contractului de credit, obligatia de plata lunara inregistreaza o crestere de peste 50% ca urmare a majorarii ratei de dobandă variabila.’’

Este de retinut si faptul ca odata cu modificarea Legii nr. 77/2016, impreviziunea este prezumata in favoarea consumatorului. Astfel institutia bancara care primeste notificarea de dare in plata de la consummator are obligatia de a dovedi neindeplinirea de catre debitor a conditiilor cumulative de admisibilitate, prevazute de art. 4 din Legea nr. 77/2016, modificata si completata prin Legea nr. 52/2020.

Un al aspect important si bine de stiut de catre consumator, initiatorul notificarii darii in plata, este si faptul ca de la data comunicarii notificarii de dare in plata, executarile silite aflate in derulare se suspenda automat.

Mai mult decat atat, in ceea ce priveste impreziunea, aceasta se considera ca exista si are caracter absolut chiar si in cazul in care consumatorul care formuleaza notificare de dare in plata conform Legii 77/2016, a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat, acesta fiind vandut, dar este in continuare executat silit, pentru restul de debit, prin alte forme de executare silita pentru datoria initiala si pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silita a imobilului ipotecat.

In conditiile in care exista conditii de admisibilitate si eligibilitate nerespectate, inclusiv orice limitari de transfer a dreptului de proprietate asupra bunului sau exista discrepante intre notificarea transmisa si prevederile legale, Banca are dreptul sa conteste notificarea in 10 zile de la data prmirii acesteia, conform art.7 din Lege.

In eventualitatea unei decizii favorabile a Bancii in urma contestarii in fata instantelor de judecata a notificarii de dare in plata emisa de catre debitor, partile vor fi repuse in situatia contractuala initiala. restul sumelor vor fi datorate in conformitate cu graficul de rambursare aplicabil, insa  penalitatile si orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificarii de dare in plata vor putea fi pretinse numai daca creditorul contestator probeaza ca debitorul a fost de rea-credinta la depunerea notificarii.

Ne puteti contacta pe:
Telefon : 0726.846.508
e-mail : contact@avocat-cee.ro

Lasă un răspuns